Về dự án

Bạn có cảm thấy cô đơn khi ở Cộng hòa Séc không?
Đối với bạn luật pháp Séc có phức tạp không?
Bạn có muốn nâng cao kiến thức tiếng Séc của mình không?
Bạn có muốn mang phong tục và văn hóa của đất nước bạn đến gần hơn với những người hàng xóm mới của mình không?

Nếu vậy dự án Gia đình dành cho các gia đình ll là những gì bạn đang tìm kiếm vì nó tập trung vào việc gia đình người nước ngoài và người Séc tìm hiểu về nhau!

Dự án Gia đình dành cho các gia đình ll. tập trung vào việc hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và giao tiếp giữa gia đình
và trẻ em từ các nền văn hóa khác nhau. Giúp hòa nhập tự nhiên các gia đình người nước ngoài vào xã hội Séc ,
tạo điều kiện cho họ được thể hiện văn hóa và phong tục riêng của dân tộc mình và làm phong phú thêm nơi ở của
họ. Dự án cung cấp các loại hoạt động __ cố vấn cộng đồng,tư vấn, tình nguyện, giải trí và các hoạt động giáo dục.

Dự án EU , số CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000790. Gia đình dành cho các gia đình ll. My.Aktivity o.p.s.

Chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn:

Cố vấn cộng đồng

  • Bạn có thấy khó khăn khi làm việc với các phòng ban chính quyền Séc?
  • Bạn có muốn chọn trường học / mẫu giáo tốt nhất cho con bạn không?
  • Bạn đang đối mặt với một tình huống khủng hoảng và không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu?

Cố vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn MIỄN PHÍ trong những lúc làm việc với các phòng ban chính quyền và giới thiệu với bạn các cơ hội và ưu đãi xung quanh nơi ở của bạn. VIDEO

Các hoạt động giải trí

Chúng tôi đang chuẩn bị:

Tình nguyện viên

  • Bạn có thời gian rảnh và có thể tới một nơi không gian thoải mái và đồng thời làm cả việc tốt?

Bạn có thể tham gia vào hoạt động của câu lạc bộ gia đình. Bạn có thể giúp chúng tôi làm công việc hành chính, tổ chức các sự kiện hoặc chụp ảnh các sự kiện này :)

Văn phòng tư vấn

  • Bạn đang đối mặt với một tình huống khủng hoảng và bạn đang tìm cách thoát khỏi nó?
  • Bạn cần giúp đỡ tìm việc làm?
  • Bạn muốn biết con bạn đã sẵn sàng vào học trường mẫu giáo chưa?

Chúng tôi sẽ sắp xếp cho bạn tư vấn miễn phí hoặc phân tích tình huống của bạn với các chuyên gia trong các lĩnh vực sau: dịch vụ xã hội, tâm lý học, tài chính bao gồm tư vấn vay nợ và luật dân sự. Dịch vụ này phải đặt trước.

Hoạt động giáo dục

  • Bạn hoặc con bạn đang cần học tiếng Séc?

Chúng tôi dạy kèm cho trẻ em tại trường mẫu giáo. Chúng tôi dạy người lớn mới bắt đầu học hoặc trình độ cao hơn bằng hình thức giảng dạy tương tác. Theo nhu cầu và sự quan tâm của khách hàng chúng tôi cũng tổ chức những buổi học đào tạo liên quan đến tài chính.

Thông tin hữu ích

Tôi nên làm gì nếu tôi sợ rằng con tôi bị tự kỷ? VIDEO

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi ở đâu?

Tại khu vực cắm trại Prague Central Camp (Pražačka, Nad Ohradou 17, Praha 3, 130 00) và bất cứ nơi nào bạn cần chúng tôi :)

Liên hệ:

www.rodinaprorodiny.cz
Email: mentoring@myaktivity.cz