Skončené projekty

Mosty

pondělí, 30. 10. 2017

Projekt rozvíjí témata podpory rovného přístupu dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) k neformálnímu a předškolnímu vzdělávání, snížení mezikulturních bariér, zlepšení společného soužití cizinců a většinové společnosti.

Přejít na projekt

GENERACE 89

pondělí, 2. 9. 2019

Koncert Generace 89 má být připomínkou událostí roku 1989, nicméně v umělecké rovině půjde o generační výpověď hudebníků, kteří se kolem tohoto roku narodili a vyrostli už ve svobodném Polsku / Česku / Slovensku. Ke spolupráci jsme přizvali výrazné umělce této generace, kteří se nebojí vyjadřovat i k věcem veřejným. Hudební program doplní filmové projekce, vizuál z produkce Studia Lunchmeat a setkání s pamětníky vratislavského festivalu.

Přejít na projekt