O projektu

Projekt zaměřený na začleňování rodin cizinců do české společnosti.

Jaký cíl sleduje náš projekt Rodina pro rodiny?

Náš projekt je zaměřen na vzájemnou pomoc a komunikaci mezi rodinami s dětmi z různých kultur, a to pomocí komunitního mentoringu, volnočasových a vzdělávacích aktivit. Reaguje tak na současnou situaci, kdy tyto rodiny nejsou dostatečně přijímány většinovou společností a nemají dostatek příležitostí zapojit se do komunitního života v místě bydliště. My.Aktivity o.p.s. působí na Žižkově, lokalitě, kde žije mnoho rodin a národnostních komunit z celého světa. Chceme pomáhat přirozenému začleňování celých rodin do české společnosti prostřednictvím aktivit v našem Rodinném klubu Ulitka na Pražačce.

Jakými aktivitami projekt realizujeme?

I. Komunitní mentoring

Nedaří se vám domluvit na českých úřadech?
Nevíte, jaká škola/školka by byla pro vás nejlepší?
Řešíte krizovou situaci v rodině a nevíte kam se obrátit?

Naši mentoři vám bezplatně pomohou při jednání na úřadech, seznámí s možnostmi a nabídkami v okolí vašeho bydliště.

II. Volnočasové aktivity

Realizujeme volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi (kroužky, kurzy, akce), které můžete navštěvovat společně s českými rodinami. K dispozici máme připravené jazykové asistenty.

Připravujeme:
- akce pro rodiny, kterými vám přiblížíme českou kulturu a tradice
- komentované procházky Prahou se zábavným programem pro děti
- příměstské tábory pro děti

III. Dobrovolnictví

Rodičům nabízíme možnost podílet se na chodu Rodinného klubu Ulitka na Pražačce. Můžete s námi připravovat a realizovat společné akce, pomáhat při zajištění provozu rodinného klubu anebo pracovat v administrativě.

IV. Poradna

Je k dispozici těm, kteří se dostali do nesnází a potřebují pomoc. Poradíme vám, jak připravit děti na nástup do mateřské nebo základní školy.
Poskytneme vám bezplatné konzultace s odborníky v oblasti psychologie, dluhového poradenství a právních služeb.

V. Vzdělávací aktivity

Učíme český jazyk v mateřských školách, v Rodinném klubu Ulitka na Pražačce a intenzivně na letních příměstských táborech. Prohlubujeme socioekonomické kompetence.

Kdo je realizátorem projektu?

Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.
V neziskovém sektoru působíme od roku 2011, provozujeme rodinný klub pro maminky na mateřské dovolené, pořádáme pro ně a jejich děti kroužky, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. Zkušenosti získané provozováním rodinného klubu nás přiměly k rozhodnutí realizovat inkluzivní projekt

Projekt „Rodina pro rodiny“ je dvouletý a realizujeme jej na území Prahy.

Najdete nás na adrese:

My.Aktivity o.p.s.
Nad Ohradou 17, 130 00, Praha 3
www.myaktivity.cz

Kontakty:

Mentoring:
Zuzana Světlíková
svetlikova@myaktivity.cz

Volnočasové aktivity:
Veronika Vlková
vlkova@myaktivity.cz

Dobrovolnictvi:
Pavla Haflantová
haflantova@myaktivity.cz

Poradna a vzdělávací aktivity:
Zuzana Kortusová
kortusova@myaktivity.cz

Projekt Rodina pro rodiny reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.016-031/0000215 je spolufinancován EU. Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.