Po stopách slavných cizinců v centru Prahy - komentovaná vycházka

Pozvánka | Invitation | 5.9.2020, 10:00
PO STOPÁCH SLAVNÝCH CIZINCŮ V CENTRU PRAHY | komentovaná vycházka s tlumočením
IN THE FOOTSTEPS OF FAMOUS FOREIGNERS IN PRAGUE | guided walking tour with an interpreter

Zveme vás na komentovanou vycházku s Janem Kročou na téma PO STOPÁCH SLAVNÝCH CIZINCŮ V CENTRU PRAHY.
Historické město Praha sice leží v centru Čech, ale žili zde příslušníci mnoha dalších národů, Němci, Slováci, Židé, Italové i mnohé další národy a etnika. Některé z nich si během procházky představíme v místech, kde působili.
Půjdeme přes Obecní dům ke Karlově Univerzitě, Stavovskému divadlu a přes Národní třídu na Žofín, kde vycházku zakončíme.

• Alfons Mucha - Obecní dům
• Franz Kafka - Slovanský dům
• Albert Einstein - Karlova Univerzita
• Wolfgang Amadeus Mozart - Stavovské divadlo
• Bill Clinton - Staroměstské náměstí
• Gustav Meyrink - Židovská čtvrť Josefov
• František Josef II - Národní třída
• Petr Iljič Čajkovskij - Žofín

Průvodce: Mgr. Jan Kroča, historik a publicista (http://www.jankroca.cz)

TERMÍN: sobota 5.9.2020
SRAZ: 10:00 u Obecního domu na Náměstí Republiky
CENA: Zdarma

REZERVACE je nutná prostřednictvím emailu: mentoring@myaktivity.cz

Výklad bude probíhat v českém jazyce, ale půjde s námi anglicky mluvící tlumočník.

Projekt Rodina pro rodiny II reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000790 je spolufinancován EU.
Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.


We would like to invite you to our guided walking tour IN THE FOOTSTEPS OF FAMOUS FOREIGNERS IN PRAGUE.
The historic city of Prague is located in the center of Bohemia, but members of many other nations, Germans, Slovaks, Jews, Italians and many other nations and ethnic groups lived here. On today's walk, we will introduce some of them in the places where they lived or acted.
We will go through the Municipal House to Charles University, the Estates Theater and to Žofín Palace, where we will end the walk.

• Alfons Mucha - Obecní dům
• Franz Kafka - Slovanský dům
• Albert Einstein - Karlova Univerzita
• Wolfgang Amadeus Mozart - Stavovské divadlo
• Bill Clinton - Staroměstské náměstí
• Gustav Meyrink - Židovská čtvrť Josefov
• František Josef II - Národní třída
• Petr Iljič Čajkovskij - Žofín

Guide: Mgr. Jan Kroča, historian and publicist (http://www.jankroca.cz)

DATE: Saturday 5. 9. 2020
MEETING POINT: 10:00 at the entrance to Municipal House
PRICE: Free

RESERVATION is NECESSARY via email: mentoring@myaktivity.cz

The commentary will be given in Czech, however, there will be an interpreter present fluent in English.
The number of participants is limited, so be quick to register.

The project Rodina pro rodiny II reg. no. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000790 is co-financed by the
EU.
The project is implemented by My.Aktivity o.p.s.