Aktivity

Komunitní kompostér

středa, 30. 3. 2016

My.Aktivity o.p.s. ve spolupráci s DDM Praha 3 - Ulita spravuje komunitní kompostér, který je umístěn v zahradě DDM Praha 3 - Ulita, u branky spojující Ulitu s hřištěm Městské části Praha 3.

Číst článek

Proč třídit bioodopad?

čtvrtek, 3. 3. 2016

Dne 17. 3. 2016 v 17 hodin v kavárně Ulity - proběhla debata o kompostování s ekologem Ing. Milanem Havlem, odborníkem na problematiku odpadů a toxických látek.

Číst článek