Proč třídit bioodopad?

Dne 17. 3. 2016 v 17 hodin v kavárně Ulity - proběhla debata o kompostování s ekologem Ing. Milanem Havlem, odborníkem na problematiku odpadů a toxických látek.

Zamysleli jsme se nad tim, proč má význam separovat bioodpad a kompostovat. Vyměnili jsme si své zkušenosti s komunitním kompostováním v Praze. , dozvěděli jsme se o možnostech, jak kompostovat. Zájemci se mohli přihlásit o komunitní kompostér do vnitrobloku na Praze 3. Debatu doprovodila výstava k předcházení vzniku odpadu.
KZ Krejcárek je společný projekt My.Aktivity o.p.s. s DDM Praha 3 - Ulita.

Galerie k článku