Komiks

II. Komiks

Cílem je představit příběh Přemysla Pittera, který integroval poválečné děti a založil útulek pro děti z Prahy 3, kde společně žily děti židovské, německé a české.

Pro děti srozumitelnou formou přibližuje neuvěřitelně inspirativní a silné poselství Přemysla Pittera. Protože celá šíře jeho renesanční osobnosti nejde v rozsahu několika stran zcela postihnout, znázorňuje komiks jeho vybrané činy ve zkratce prostřednictvím postavy Šlechetného rytíře PP.
Důvodů pro tuto stylizaci je několik: rytíř je dětmi všeobecně známá postava kladného hrdiny, který nešetří dobrými skutky; stejně jako pohádkoví rytíři i Přemysl Pitter část svého života působil na zámku/zámcích a v neposlední řadě miloval zvířata a zejména koně. I když se obsah pojmu inkluze od dob Přemysla Pittera posunul od národnostních směrem k etnickým a náboženským otázkám, zůstává aktuální jeho univerzální poselství tolerance a lásky k bližnímu.

Program bude mít dvě části – v první části proběhne prezentace komiksu „Příběh Přemysla Pittera“ s komentářem lektora vysvětlujícím historické souvislosti a s diskuzí ve skupině žáků. Následně proběhne workshop, kdy si děti pod vedením lektora zkusí vytvořit návrh na vlastní komiks, tzv. storyboard. Děti navrhují vlastní postavy, jejich příběhy a ztvárnění.