Divadelní představení

I. Divadelní představení

Interaktivní loutkové představení „Náš nový kamarád“ přibližuje dětem problematiku integrace cizinců v nové zemi a kultuře z pohledu cizince.

Jak se správně chovat, když do třídy přijde nový kamarád – cizinec s jinou barvou pleti? Jak dlouho trvá, než zapadne do kolektivu? Jak mu můžeme pomoci?

Děti se po dobu představení stávají součástí imaginární nové třídy s novou paní učitelkou. Přichází cizí chlapec Akia, nový spolužák (loutka). Seznamuje se s dětmi, navzájem se poznávají. Akia vypráví o své rodné zemi, naučí děti písničku, novou hru, africkou bajku s ponaučením. Děti se aktivně zapojují do dění ve třídě v průběhu celého představení, postupně získávají k Akiovi vztah a přijímají ho mezi sebe.

Scénář a režie: Štěpán Gajdoš (DAMU)
Výprava a kostýmy: Alžběta Uhlíková
Herci: DAMU

Délka představení: 35 – 45 minut

Kde: Ve Vaší školce, škole, herně, školní družině, zkrátka kdekoliv! Naše představení je mobilní a nevyžaduje technickou ani jinou přípravu z Vaší strany.

Kdy: Termín vybereme společně na základě Vašich časových možností a preferencí.

Vstupné: Zdarma.
Nehradíte cestovné ani žádné další výlohy.

Součástí aktivity je také metodická příručka pro pedagogy – rovněž zdarma.
Příručka je pomůckou pro učitele, jejichž třídy toto představení zhlédly. Navazuje na jeho obsah, klade dětem otázky. Shrnuje základní informace o multikulturní výchově ve školkách, cíle předškolního vzdělávání v tomto směru a klíčové kompetence. Přibližuje multikulturní výchovu jako součást jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP PV a nabízí náměty a návody na mnoho aktivit a her s dětmi. Obsahuje také přílohy - pracovní listy pro společnou práci dětí a pedagogů.

Kontakt – informace a objednávky představení:

e-mail: anna.jesatkova@seznam.cz
tel.: 608 842 009

Projekt Mosty (Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem), reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000333.
Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.

Galerie k článku