Skončené projekty

Rodina pro rodiny

středa, 25. 10. 2017

RODINA PRO RODINY
projekt zaměřený na začleňování rodin cizinců do české společnosti

Jaký cíl sleduje náš projekt Rodina pro rodiny?

Náš projekt je zaměřen na vzájemnou pomoc a komunikaci mezi rodinami s dětmi z různých kultur, a to pomocí komunitního mentoringu, volnočasových a vzdělávacích aktivit. Reaguje tak na současnou situaci, kdy tyto rodiny nejsou dostatečně přijímány většinovou společností a nemají dostatek příležitostí zapojit se do komunitního života v místě bydliště. My.Aktivity o.p.s. působí na Žižkově, lokalitě, kde žije mnoho rodin a národnostních komunit z celého světa. Chceme využít našich zkušeností s integrací cizinců v našem rodinném klubu Ulitka, který dlouhá léta provozujeme a pomáhat tak přirozenému začleňování celých rodin do české společnosti.

Jakými aktivitami chceme projekt realizovat?

I. Komunitní mentoring
Nedaří se jim domluvit na českých úřadech?
Neví, jaká škola/školka by byla pro ně nejlepší?
Řeší krizovou situaci v rodině a neví kam se obrátit?

Přejít na projekt

Mosty

pondělí, 30. 10. 2017

Projekt rozvíjí témata podpory rovného přístupu dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) k neformálnímu a předškolnímu vzdělávání, snížení mezikulturních bariér, zlepšení společného soužití cizinců a většinové společnosti.

Přejít na projekt

GENERACE 89

pondělí, 2. 9. 2019

Koncert Generace 89 má být připomínkou událostí roku 1989, nicméně v umělecké rovině půjde o generační výpověď hudebníků, kteří se kolem tohoto roku narodili a vyrostli už ve svobodném Polsku / Česku / Slovensku. Ke spolupráci jsme přizvali výrazné umělce této generace, kteří se nebojí vyjadřovat i k věcem veřejným. Hudební program doplní filmové projekce, vizuál z produkce Studia Lunchmeat a setkání s pamětníky vratislavského festivalu.

Přejít na projekt