O projektu

Obsahem projektu Hravě zdravě je realizace mimoškolních aktivit zaměřených na pohybové aktivity pro děti ve věku od 6 do 10 let. Další úrovní projektu je vzdělávání rodin ke zdravému stravování dětí i dospělých. Cílem projektu je vést děti k lásce k pohybu a zdravému stravování.

Cílová skupina:

Děti mladšího školního věku (6-10 let).

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky pravidelných pohybových aktivit pro děti mladšího školního věku v průběhu celého školního roku:
- umožnit dětem na prvním stupni navázat nebo pokračovat ve sportovních aktivitách, které se zaměřují na všeobecný pohybový rozvoj.
- rozšířit nabídku volnočasových aktivit o pohyb na čerstvém vzduchu.
Projekt chce docílit začlenění sportu a pravidelného pohybu jako přirozené součásti života dětí a rodin. U dětí od 6 let se zaměříme zejména na všeobecný pohybový rozvoj, který v sobě nesou sporty jako atletika, gymnastika, parkour nebo kroužky míčových her. Tyto aktivity je možné většinu roku provozovat na venkovních sportovištích, přičemž většina organizací tuto možnost neumožňuje. Pobyt venku rozvíjí u dětí kreativitu, psychomotorické schopnosti, pohybové vlastnosti, má výborný vliv na koncentraci, předchází psychickým poruchám a přispívá k nižší nemocnosti dětí a rychlejšímu uzdravování.
Hlavní část projektu je doplněna třemi podpůrnými aktivitami: vzdělávání dětí v oblasti zdravé a vyvážené stravy, pohybový tábor s vyváženou stravou, odborná příprava a vzdělávání pracovníků NNO.

Klíčové aktivity projektu:

1. Volnočasové pohybové aktivity pro děti ve věku 6–10

Pro děti ve věku 6–10 let budou 4 x týdně připraveny pravidelně se opakující lekce sportů a pohybových bloků zaměřených na všeobecný tělesný rozvoj.
V jednotlivých lekcích se zaměříme například na tyto aktivity:
• Atletika
• Gymnastika
• Míčové hry
• Kolektivní sporty obecně
• Správné protažení těla / strečink
• Hry s holí
• Hry s pálkou

2. Podpora zdravého životního stylu dětí v oblasti výživy a stravování

Tato část projektu se zaměřuje na praktický nácvik přípravy chutných a přitom zdravých pokrmů. Jednotlivé dílny budou vždy tematicky zaměřeny. Příprava pokrmů bude tedy směřovat na příležitosti, které se přímo dotýkají každodenních stravovacích návyků dítěte. Příklady zaměření jednotlivých dílen:
• Jak si udělat zdravou a chutnou svačinku do školy.
• Jak připravit zdravé a zajímavé pohoštění na narozeninovou oslavu.
• Vařím s maminkou jednou týdně zdravou večeři pro celou rodinu.

3. Pohybový tábor

Pohybový tábor slouží jako doplňková část programu k hlavní části projektu – pravidelným pohybovým kroužkům. Účelem tábora je jednak zvýšení intenzity působení na cílovou skupinu v rámci prevence obezity a rizikového životního stylu dětí, dále pak stmelení kolektivu dětí v uzavřených podmínkách mimo domov a rodinu.

4. Vzdělávání pracovníků NNO

V rámci zkvalitňování našich služeb jsme do projektu zahrnuli také vzdělávání pracovníků naší NNO. Zaměření a obsah námi zvolených seminářů jde ruku v ruce s celkovým posláním projektu a s jeho hlavním cílem – prevencí obezity a rizikového životního stylu a vedení děti k lásce ke sportu a zdravému stravování.
Výběr seminářů vede také k větší efektivitě práce lektorů v průběhu pobytu na výjezdních táborech. Pro tyto účely jme vybrali semináře, které nám pomohou k získání znalostí a metod vedoucích k dosažení námi stanoveného cíle. Jedná se o semináře:
• Kurz Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů
• Výživa dětí
• Akreditovaný kurz Hlavní vedoucí dětských táborů

Projekt Hravě zdravě evid. č. 0078/4/NNO/2019 je spolufinancován MŠMT. Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.

Realizátor projektu:

My.Aktivity o.p.s.
Nad Ohradou 2667/17, 130 00, Praha 3
www.myaktivity.cz

Kontaktní osoba:
Robert Jakim, Bc.
jakim@myaktivity.cz
Tel.: 777 851 386

Galerie k článku