Rodina pro rodiny III

Projekt navazuje na již dříve realizovaný projekt Rodina pro rodiny I a II. Podporuje a usnadňuje začleňování rodin s dětmi z různých kultur prostřednictvím kombinace volnočasových převážně sportovních aktivit, komunitních akcí a edukace. Multikulturní atmosféra Pohybového centra Pražačka umožňuje přirozenou formou bourat předsudky, snižovat izolaci a podporovat vzájemné soužití. Pomáhá tak se začleňováním rodin cizinců a do komunity v místě jejich bydliště. Podrobnější popis projektu připravujeme. Tým My.Aktivity