Rodina pro rodiny

My.Aktivity o.p.s. byl schválen projekt „Rodina pro rodiny“ na základě žádosti o podporu předložené v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Projekt vytváří podmínky pro vzájemnou pomoc mezi rodinami s dětmi z různých kultur, a to pomocí komunitního mentoringu a projektů, volnočasových a vzdělávacích aktivit. Reaguje na současnou situaci, kdy tyto rodiny nejsou dostatečně přijímány většinovou společností a nemají dostatek příležitostí zapojit se do komunitního života v místě bydliště. Rodinný klub Ulitka (org. složka My.Aktivity o.p.s.) využívá zkušeností s integrací cizinců a pomáhá inkluzi celých rodin do multikulturního prostředí.

ODKAZ NA PROJEKT RODINA PRO RODINY a více informací zde.

Realizátor projektu a kontakty

My.Aktivity o.p.s.
Nad Ohradou 17, 130 00, Praha 3
www.myaktivity.cz

Manažerka projektu a kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Kortusová
kortusova@myaktivity.cz
tel.: 602 133 216

Galerie k článku