Ekoprogramy pro školky

My.Aktivity o.p.s.ve spolupráci s DDM Praha 3 - Ulita na Komunitní zahradě Krejcárek pořádá ekoprogramy pro pražské školky.

Děti si během dvou setkání v praxi vyzkouší připravení záhonku, jeho osetí a osázení, dozvědí se, jak se rostlina vyvíjí, seznámí se s principem kompostování a s důvody, proč a jak třídíme odpad. Vše probíhá atraktivní a zábavnou formou. Máte-li zájem tyto programy navštívit, kontaktujte Evu na hajkova@myaktivity.cz.

Galerie k článku