ZRUŠENO! Na Vyšehrad za menhiry a slavnými osobnostmi - komentovaná vycházka

Omlouváme se, ale z důvodu nařízení vlády ČR kvůli COVID -19, rušíme komentovanou vycházku "NA VYŠEHRAD ZA MENHIRY A SLAVNÝMI OSOBNOSTMI", která se měla konat 1. 11. 2020. O náhradním termínu budeme informovat na našem FB a webových stránkách.

Pozvánka | Invitation | 1.11.2020, 14:30
NA VYŠEHRAD ZA MENHIRY A SLAVNÝMI OSOBNOSTMI | komentovaná vycházka s tlumočením
VYŠEHRAD AND ITS MENHIRS AND FAMOUS PERSONALITIES | guided walking tour with an interpreter

⬇️ for English, scroll down ⬇️

Zveme vás na komentovanou vycházku na téma NA VYŠEHRAD ZA MENHIRY A SLAVNÝMI OSOBNOSTMI.
Výrazná skála nad řekou Vltavou vždy přitahovala pozornost lidí, už v pravěku tady bývalo významné osídlení. Současně se k místu vztahuje řada pověstí, které považují Vyšehrad za jeden z hlavních spirituálních center Čech, spolu s Pražským Hradem a horami Říp a Blaník. Dodnes tu najdeme 4 kamenné menhiry, 3 z nich mají nejasný a zároveň velmi starý původ. Setkáme se u Rotundy sv. Martina a společně projdeme hlavní památky Vyšehradu i krásné vyhlídky na Prahu.

Průvodce: Mgr. Jan Kroča
TERMÍN: neděle 1.11.2020
SRAZ: 14:30 u Rotundy sv. Martina
CENA: Zdarma
REZERVACE je nutná prostřednictvím emailu: mentoring@myaktivity.cz

Výklad bude probíhat v českém jazyce, ale půjde s námi anglicky mluvící tlumočník.

Projekt Rodina pro rodiny II reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000790 je spolufinancován EU.
Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.


We would like to invite you to our guided walking tour VYŠEHRAD AND ITS MENHIRS AND FAMOUS PERSONALITIES.
The distinctive rock above the Vltava River has always attracted the attention of people, in prehistoric times there used to be a significant settlement here. At the same time, a number of legends relate to the place, which consider Vyšehrad to be one of the main spiritual centers of Bohemia, together with Prague Castle and the Říp and Blaník mountains. These days we can find there four stone menhirs, three of which have an obscure and at the same time very old origin. We will meet at the Rotunda of St. Martin and together we will walk through the main sights of Vyšehrad and beautiful views of Prague.

Guide: Mgr. Jan Kroča
DATE: Sunday 1. 11. 2020
MEETING POINT: 14:30 at Rotunda of St. Martin
PRICE: Free
RESERVATION is NECESSARY via email: mentoring@myaktivity.cz

The commentary will be given in Czech, however, there will be an interpreter present fluent in English.
The number of participants is limited, so be quick to register.

The project Rodina pro rodiny II reg. no. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000790 is co-financed by the EU.
The project is implemented by My.Aktivity o.p.s.