Naše aktivity

Naše organizace My.Aktivity o.p.s. má ve svém názvu slovo „aktivity“. Není to náhoda.

V současné době se naše neziskovka soustřeďuje na tyto základní aktivity:

  • rodinné - provozujeme Rodinný klub Ulitka na Pražačce
  • inkluzivní - jsme realizátory dvou evropských projektů Rodina pro rodiny a Mosty. Oba se věnují začleňování sociálně znevýhodněných, samoživitelek a rodin cizinců do života společnosti.
  • sportovní - pořádáme mnoho kroužků, pravidelných i nepravidelných akcí, kde je pohyb a sport na prvním místě. Příkladem je Sportovní družina pro děti blízkých mateřských a základních škol na Žižkově.