Mosty

Projekt rozvíjí témata podpory rovného přístupu dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) k neformálnímu a předškolnímu vzdělávání, snížení mezikulturních bariér, zlepšení společného soužití cizinců a většinové společnosti.
Umožňuje sdílet pedagogům dobrou praxi se začleňováním dětí s OMJ do vzdělávacího systému.
Realizátory projektu jsou DDM Ulita a My.Aktivity o.p.s. (partner projektu).

My.Aktivity o.p.s. realizuje dvě klíčové aktivity:

I. Divadelní představení

Divadelní představení je interaktivní, přibližuje dětem problematiku integrace cizinců v nové zemi z pohledu cizince.

II. Komiks

Cílem je představit příběh Přemysla Pittera, který integroval poválečné děti a založil útulek pro děti z Prahy 3, kde společně žily děti židovské, německé a české.

ODKAZ NA PROJEKT MOSTY a více informací zde.