O projektu

Projekt, jehož cílem je podpora aktivního trávení volného času dětí předškolního a školního věku.

Záměr Sportovní družiny:

zvýšit zájem dětí o aktivní způsob využití volného času – po škole, a to bez nutného zatížení rodičů (děti ze školek a škol budou doprovázet lektoři).

Doplňkové cíle projektu:

• Prevence neustále narůstající obezity u dětí
• Přirozené přivedení dětí ke zdravému životnímu stylu
• Prevence vzniku závislosti dětí na počítačích/mobilních telefonech.

Cílová skupina:

Děti ze základních a mateřských škol Prahy (věk 5-8 let).
Cílíme zejména na předškoláky a 1. až 2. třídu základních škol, tedy období, kdy jsou pro děti vhodné sporty zaměřené na všeobecný rozvoj a rodiče vybírají případné sportovní zaměření.
Sportovní družina pro děti i rodiče.
DĚTI se mohou – pod vedením zkušených profesionálních trenérů – každý den věnovat sportům, které budou zaměřeny na všeobecný rozvoj dítěte a zároveň „ochutnat“ různé další sporty, kterým by se dále mohly věnovat systematičtěji.
Pro RODIČE odpadne nutnost vodění dětí do sportovních kroužků, protože sport bude již přímou náplní družiny. Důraz klademe i na pobyt venku.

Děti vyzvedáváme z těchto škol a školek:

Základní školy – Jeseniova, Pražačka, Chmelnice, Jarov, Žerotýnova 36
Mateřské školy – Jeseniova 98, Jeseniova 204, Jarov, Waldorfská, Pražačka, Na Balkáně, Na Vrcholu

Sportovní program dle vybraného dne:

Pondělí – zkušební sporty (každý měsíc bude věnován jinému sportu, se kterým se děti seznámí a vyzkouší ho)
Středa – plavání, všeobecný pohybový rozvoj
Čtvrtek – atletika, míčové hry
Je možné zvolit všechny 3 dny, jeden den nebo libovolně kombinovat.

Nabídka různých sportů, které budou pravidelnou náplní družiny
• Atletika
• Plavání
• Bojové sporty
• Gymnastika
• Míčové hry
Nabídka sportů, které budou moci děti moci „ochutnat“
• Fotbal
• Volejbal
• Tenis
• Floorball
• Frisbee
• Ragby
• Basketbal
• Tanec a další

Předpokládaný časový plán:

13:00 – 14:00 hod. – vyzvednutí dětí ze školek a škol, příchod do areálu Pražačka
14:00 – 15:15 hod. - první - sportovní blok - cca 60 minut, bude věnován jednomu sportu např. atletice a posledních 15 minut bude věnováno kompenzačním cvikům.
15:15 – 15:45 hod. – svačina, pitný režim, odpočinek
15:45 – 16:30 hod. – druhý – pohybový, zábavný blok – cca 45 minut – věnován kolektivním - pohybovým hrám, např. míčovým hrám.
16:30 – 17:30 hod. – vyzvedávání dětí a relaxační hry, výtvarné aktivity venku nebo v klubovně.
V případě nepříznivého počasí popř. v zimních měsících bude většina aktivit realizována v tělocvičně nebo klubovnách. Výjimkou budou sportovní aktivity, jež je možné realizovat v zimním období venku.

Komunikace s rodiči:

Pro rodiče bude v tomto projektu velmi důležitá zpětná vazba s informacemi od trenérů a lektorů.
Pololetním výstupem pro rodiče bude krátké zhodnocení práce a vývoje dítěte vč. nezávazného doporučení trenérů jaký typ sportu je pro jejich dítě vhodný.

Svačiny a pitný režim:

Pro každého účastníka Sportovní družiny bude zajištěna zdravá svačina a pitný režim.

Místo konání:

Rodinný klub Ulitka na Pražačce, Nad Ohradou 2667/17, Praha 3
www.rkulitka.cz
Informace ke kroužkům s možností přihlášení získáte také na info@rkulitka.cz nebo tel.: 777 851 386.

Realizátor projektu:

My.Aktivity o.p.s.
Nad Ohradou 17, 130 00, Praha 3
www.myaktivity.cz

Koordinátor sportovních programů:
Jan Dus
dus@myaktivity.cz
+420 728 130 716