Po stopách Čechů a Němců v Praze - komentovaná vycházka

Pozvánka | Invitation | 5.9.2020, 10:00
PO STOPÁCH ČECHŮ A NĚMCŮ V PRAZE | komentovaná vycházka s tlumočením
IN THE FOOTSTEPS OF CZECH AND GERMAN IN PRAGUE | guided walking tour with an interpreter

Zveme vás na komentovanou vycházku na téma PO STOPÁCH ČECHŮ A NĚMCŮ V PRAZE.
Historické město Praha sice leží v centru Čech, ale žili zde příslušníci mnoha dalších národů, Němci, Slováci, Židé, Italové i mnohé další národy a etnika. My se na dnešní vycházce zaměříme na soužití Čechů a Němců, které nebylo vždy idylické, ale názorně odráží dějiny celé Evropy. Půjdeme přes Obecní dům ke Karlově Univerzitě, Stavovskému divadlu a přes Národní třídu na Žofín, kde vycházku zakončíme.

Průvodce: Mgr. Jan Kroča

TERMÍN: sobota 5.9.2020
SRAZ: 10:00 u Obecního domu na Náměstí Republiky
CENA: Zdarma

REZERVACE je nutná prostřednictvím emailu: mentoring@myaktivity.cz

Výklad bude probíhat v českém jazyce, ale půjde s námi anglicky mluvící tlumočník.

Projekt Rodina pro rodiny II reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000790 je spolufinancován EU.
Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.


We would like to invite you to our guided walking tour IN THE FOOTSTEPS OF CZECH AND GERMAN IN PRAGUE.
The historic city of Prague is located in the center of Bohemia, but members of many other nations, Germans, Slovaks, Jews, Italians and many other nations and ethnic groups lived here. On today's walk, we will focus on the coexistence of Czechs and Germans, which was not always idyllic, but clearly reflects the history of the whole of Europe. We will go through the Municipal House to Charles University, the Estates Theater and to Žofín Palace, where we will end the walk.

Guide: Mgr. Jan Kroča

DATE: Saturday 5. 9. 2020
MEETING POINT: 10:00 at the entrance to Municipal House
PRICE: Free

RESERVATION is NECESSARY via email: mentoring@myaktivity.cz

The commentary will be given in Czech, however, there will be an interpreter present fluent in English.
The number of participants is limited, so be quick to register.

The project Rodina pro rodiny II reg. no. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000790 is co-financed by the
EU.
The project is implemented by My.Aktivity o.p.s.