Klíčové aktivity

Inkluze

Projekt RODINA PRO RODINY vytváří podmínky pro vzájemnou pomoc mezi rodinami s dětmi z různých kultur, a to pomocí komunitního mentoringu a projektů, volnočasových a vzdělávacích aktivit. Reaguje na současnou situaci, kdy tyto rodiny nejsou dostatečně přijímány většinovou společností a nemají dostatek příležitostí zapojit se do komunitního života v místě bydliště. Rodinný klub Ulitka (org. složka My.Aktivity o.p.s.) využívá zkušeností s integrací cizinců a pomáhá inkluzi celých rodin do multikulturního prostředí.

I. Komunitní mentoring

Nedaří se vám domluvit na českých úřadech?
Nevíte, jaká škola/školka by byla pro vás nejlepší?
Řešíte krizovou situaci v rodině a nevíte kam se obrátit?

Naši mentoři vám bezplatně pomohou při jednání na úřadech, seznámí s možnostmi a nabídkami v okolí vašeho bydliště.

II. Volnočasové aktivity - odbourávání předsudků a negativních stereotypů

V rámci volnočasových aktivit chceme podporovat zapojení rodin z cizích kultur.

Připravujeme:
- pravidelné kroužky s využitím cizojazyčných asistentů
- akce pro rodiny, na kterých vám přiblížíme českou kulturu a tradice
- komentované procházky Prahou se zábavným programem pro děti
- příměstské tábory pro děti

III. Dobrovolnictví

Rodičům nabízíme možnost podílet se na chodu Rodinného klubu Ulitka na Pražačce. Můžete s námi připravovat a realizovat společné akce, pomáhat při zajištění provozu rodinného klubu anebo pracovat v administrativě.

IV. Poradna - podpora rodin cizinců v přelomových životních situacích

Je k dispozici těm, kteří se dostali do nesnází a potřebují pomoc. Poradíme vám, jak připravit děti na nástup do mateřské nebo základní školy.
Poskytneme vám bezplatné konzultace s odborníky v oblasti psychologie, dluhového poradenství a právních služeb.

V. Vzdělávací aktivity

Učíme český jazyk v mateřských školách, v Rodinném klubu Ulitka na Pražačce a intenzivně na letních příměstských táborech. Prohlubujeme socioekonomické kompetence.

VI. Informační a osvětová činnost

Připravujeme tištěné i elektronické materiály sloužící ke vzdělávání, mentoringu, poradenství či volnočasovým aktivitám.