Sportovní družina

Projekt, jehož cílem je podpora aktivního trávení volného času dětí předškolního a školního věku.

Záměr Sportovní družiny:

zvýšit zájem dětí o aktivní způsob využití volného času – po škole, a to bez nutného zatížení rodičů (děti ze školek a škol budou doprovázet lektoři).

Doplňkové cíle projektu:

• Prevence neustále narůstající obezity u dětí
• Přirozené přivedení dětí ke zdravému životnímu stylu
• Prevence vzniku závislosti dětí na počítačích/mobilních telefonech.

Cílová skupina:

Děti ze základních a mateřských škol Prahy (věk 5-8 let). Děti si vyzkouší různé sportovní disciplíny pod vedením zkušených profesionálních trenérů.

ODKAZ NA PROJEKT SPORTOVNÍ DRUŽINA a více informací zde.